Abigal - najlepsze nieruchomości

Tworzenie sieci wodno-kanalizacyjnych

Przyłącze kanalizacyjne, budowa sieci kanalizacyjnych i budowa sieci wodociągowej, może zostać wykonana w tradycyjny sposób lub bezwykopowo. W tym celu jest wykorzystywana technologia przewiertu sterowanego. Polega ona na wykonaniu otworu pilotażowego, rozwierceniu go, a następnie wciągnięciu rury osłonowej, kabla lub rury przewodowej. Wciąż idąca do przodu technologia, opracowuje mniej inwazyjne metody, a w dodatku zapewnia bardziej efektywną pracę.

Przewiert HDD

HDD to skrót od angielskiej nazwy Horizontal Direction Drilling, która określa metodę opartą na wciąganiu odcinków rur polietylenowych, przy pomocy maszyny, która umożliwia pokrywanie długich odcinków, nawet do kilkuset metrów jednocześnie. Zestaw potrzebny do wykonywania tego typu przewiertów, umożliwia wykonywanie przewiertów horyzontalnych w przedziale średnic DN32 do DN355.

Przewierty HDD jak http://terlan.pl/oferta/bezwykopowe-renowacje-sieci/ dzieli się na trzy główne etapy. Pierwszy polega na sterowaniu przewiertem, dzięki płetwie nawigacyjnej, od maszyny, w kierunku komory końcowej. W drugim etapie następuje rozwiercenie wykopanego przewiertu pilotażowego, przy pomocy rozwiertaków. Następnie tunel zostaje stabilizowany bentonitem, a urobek jest wypłukiwany. Rozwiercanie jest powtarzane, dopóki nie zostanie osiągnięty, wyznaczony cel. W ostatnim etapie istotne jest dołączenie żerdzi do rurociągu, od strony komory końcowej, a następnie wyciągnięcie w stronę maszyny.

Wiercenie poziome

Technika ta polega na pracy wiertnicą poziomą, która umożliwia wykonanie bezwykopowego przeprowadzenie rur, w odległości do 30 metrów. Wystarczy posiadać odpowiedni zestaw wiertniczy, mianowicie WPS 20S, którym w prosty sposób można zrealizować wiele planów przewiertów. Są one niezwykle wygodne, ponieważ pozwalają ominąć liczne problemy wykonawcze i organizacyjne, które wiążą się z wykopami otwartymi. Warto dodać, że praca maszynami w zakresie średnic PVC 160 – PVC 250 zapewnia optymalne rezultaty.

Tworzenie sieci wodno-kanalizacyjnych
Przewiń do góry